Predstavljen novi projekat Međunarodne organizacije rada „UBLAŽAVANJE UTICAJA COVID 19 NA SVIJET RADA U CRNOJ GORI“

27/10/2020

Novi projekat Međunarodne organizacije rada, koji će realizovati Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Socijalni savjet, u saradnji sa britanskim Good Governance fondom, unaprijediće intervencije institucija u kontekstu pandemije COVID-19 i ublažiti negativni uticaj na svijet rada u državi.

Brza procjena uticaja krize COVID-19 na zapošljavanje i političkih odgovora na pandemiju, sprovedena u organizaciji Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za obnovu i razvoj, istakla je važnost jačanja uloge Zavoda za zapošljavanje u suočavanju sa izazovima tržišta rada prouzrokovanih pandemijom.

-Napredak koji je Crna Gora u proteklim godinama ostvarila na tržištu rada, usljed pandemije korona virusa je zaustavljen. I upravo je ovo prilika da na osnovu dokumenta „Brza procjena uticaja krize Covid-19“, koja je sprovedena u organizaciji Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je ukazao na potrebu unapređenja institucionalnih kapaciteta na polju zapošljavanja i tržišta rada, počnemo sa implementacijom projekta koji ima za cilj suočavanje sa izazovima tržišta rada prouzrokovanih pandemijom- kazao je otvarajući skup ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

-Primjeri projektne podrške uključuju korake ka digitalizaciji procedura Zavoda za zapošljavanje, uključujući registraciju nezaposlenih i povezivanje baza podataka institucija sistema; rad na procjenama preostale radne sposobnosti osoba s invaliditetom; kao i kvalitetne analize aktivnosti tržišta rada i privrede, koristeći podatke iz javnog i privatnog sektora, kao i socijalnih partnera – istakla je britanska ambasadorka Karen Medoks i dodala da se i Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa sličnim porastom nezaposlenosti.

Iskazujući posebnu zahvalnost Međunarodnoj organizaciji rada na prepoznavanju neophodnosti modernizacije usluga koje nudi Zavod ali i Ambasadi Velike Britanije u Crnoj Gori i britanskoj Vladi, koje finansiraju implementaciju projekta direktor Zavoda Suljo Mustafić je kazao kako vjeruje da je sada pravo vrijeme za početak implementacije projekta koji će, kako je naveo, biti u funkciji suočavanja sa izazovima tržišta rada prouzrokovanih pandemijom.

-Kriza Covid-19 još je više naglasila potrebu da Zavod efikasnije djeluje i brže odgovori na nove izazove na tržištu rada. Vrijeme koronavirusa nas neminovno usmjerava ka uvođenju promjena. Projektne aktivnosti u osnovi se odnose na: kreiranje inovativnih intervencija posebno za mlade i osobe sa invaliditetom, jačanje kompatibilnosti baza podataka Zavoda za zapošljavanje, Centara za socijalni rad, Poreske uprave, Fonda PIO i drugih relevantnih institucija, revidiranje internih i eksternih postupaka Zavoda uključujući osnovne korake prema digitalizaciji, kako bi se odgovorilo na Covid-19 – kazao je direktor Zavoda Suljo Mustafić zaključujući da je uvjeren da će novi projekat MOR-a olakšati sprovođenje svih budućih projekata i time uticati na brži ekonomski oporavak zemlje i dalji razvoj.