Predstavnici Agencije za promociju zapošljavanja Kosova u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje Crne Gore

21/11/2022

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, g-din Gzim Hajdinaga je danas u prostorijama Zavoda razgovarao sa predstavnicima Agencije za promociju zapošljavanja Kosova. U delagaciji Agencije bili su g-din Bedri Xhafa i g-din Agron Hajdari.

Zavod ima dugogodišnju saradnju sa ovom Agencijom na polju zajedničkih projekata u cilju razvoja boljeg zapošljavanja, posebno u pograničnom predjelu ove dvije države, te je na ovaj način iskazano obostrano interesovanje za nastavkom saradnje u cilju postizanja još većih zajedničkih ciljeva.

Pored planova za dalju saradnju, razgovaralo se i o aktivnostima koje treba sprovesti unutar trenutnog zajedničkog EU projekta MOVET u kome su obije institucije partneri sa još 8 partnera iz Italije, Španije, Njemačke, Grčke i Albanije, kao i aktivnostima koje treba preuzeti prilikom pripreme zajedničkog projekta u okviru IPA prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo.