Predstavnici ZZZ učestvovali na virtuelnim konferencijama CPESSEC-a

29/10/2021

Direktorska i stručna konferencija Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope (CPESSEC) održane su u Hrvatskoj, u Zagrebu.

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Goran Bubanja i Milutin Vučinić učestvovali su u radu ovogodišnjeg, virtuelnog, CPESSEC-a posredstvom Zoom aplikacije.

Domaćin ovogodišnjeg događaja, bilo je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Jedna od glavnih ovogodišnjih aktivnosti bila je promovisanje razmjene iskustava i saradnje između članova u oblasti tržišta rada i zapošljavanja. Nakon krize izazvane pandemijom Covid-19, od velikog značaja je uloga javnih službi za zapošljavanje u pružanju podrške oporavku od krize.

Tokom direktorske konferenciju pod nazivom “Budućnost rada i zapošljavanja nakon pandemije COVID-19” rasprava je bila usmjerena na definisanje uloge javnih službi za zapošljavanje kao I razmjenu iskustava i diskusija o trendovima koji utiču na budućnost rada i zapošljavanja te prilagođavanje javnih službi za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima u digitalnoj i zelenoj transformaciji ekonomije u narednom periodu

Članovi CPESSEC-a su odabrali podršku javnih službi za zapošljavanje/JSZ poslodavcima u postpandemijskom periodu kao temu stručne konferencije koja je održana drugog dana.

Tom prilikom stručnjaci su razmjenjivali svoja iskustva vezano uz dobre prakse u području podrške poslodavcima u post-pandemijskom razdoblju i njihovo osnaživanju za nove krizne situacije. Jedan od zaključaka je da će poslodavcima biti potrebna podrška u pronalaženju radne snage s potrebnim vještinama i kompetencijama na novom tržištu rada i poboljšanju dostupnosti digitalnih usluga. Razmijenjene su informacije o modelima podrške za očuvanje radnih mjesta te mjerama aktivne politike zapošljavanja usmjerene na podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja.

Predstavnici Zavoda Goran Bubanja i Milutin Vučinić su na početku svojih obraćanja pozdravili domaćine, Hrvatski zavod za zapošljavanje, predstavnike službi zapošljavanja zemalja učesnica, kao i predstavnike evropske (EU PES) i svjetske mreže javnih službi za zapošljavanje (WAPES).

Predstavnici crnogorskohg Zavoda za zapošljavanje su ocijenili da je izazov predvidjeti budući rad javnih službi za zapošljavanje kada ne možemo predvidjeti do kada će trajati pandemija korona virusa i koja, evidentno ima negativan uticaj na zdravlje ljudi a samim tim na ekonomski razvoj i na rad i zapošljavanje. Evidentna je, međutim, činjenica da Zavod u narednom periodu planira unapređenje informacionog sistema koji treba da omogući digitalizaciju određenih usluga za klijente i u znatno većem obimu online korišćenje naših usluga. U određenoj mjeri smo preduzeli aktivnosti po tom pitanju uz podršku MOR-a dok nam intenzivne aktivnosti tek predstoje – poručili su oni ističući kako su očekivanja da bi digitalizacija informacionog sistema Zavoda dala rezultate biće neophodno unaprijediti digitalna znanja i zaposlenih u Zavodu i korisnika usluga ali i prilagoditi zakonsku regulativu.

Na konferencijama su pored Crne Gore učestvovali predstavnici ministarstava, ravnatelji i stručnjaci javnih službi za zapošljavanje zemalja članica Centra: Bosne i Hercegovine, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Srbije i Turske.

Događaj su podržali i predstavnik Evropske mreže javnih službi za zapošljavanje (EU PES Mreže) gospodin Jean-Pierre Callais te predstavnica Svjetskog udruženja javnih službi za zapošljavanje (WAPES) gospođa Eve-Marie Mosseray.

Zavod za zapošljavanje je, inače, jedan od osnivača i članova CPESSEC-a.

Centar je osnovan u Beogradu 31. maja 2007. potpisivanjem Smjernica o radu CPESSEC-a.

Predsjedavanje organizacijom je uređeno na principu rotacije i traje godinu dana. U zemlji koja predsjedava organizuje se najmanje jedna konferencija CPESSEC-a.

Predsedavanje CPESSEC-om naredne godine preuzima Sjeverna Makedonija.