Prijava korisnika za Program stručnog osposobljavanja otvorena do 10. decembra

07/12/2022

Rok za prijavljivanje potencijalnih korisnika Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem ističe 10. decembra, u 12 sati.

Svi potencijalni korisnici koji su u proceduri prijavljivanja prošli korak 1, u skladu sa navedenim rokom, imaju mogućnost da završe prijavljivanje, odnosno odrade preostale korake 2 i 3  zaključno sa 12. decembrom 2022. godine, u 15 sati.

Za jedanaesti ciklus Programa stručnog osposobljavanja do danas se prijavilo 2.538 korisnika. Poslodavci su ove godine oglasili 16.569 radnih mjesta.

Podsjećamo da stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.