Prijavljivanje visokoškolaca za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počinje 18.10.2016.g.

17/10/2016

Rok za prijavu poslodavaca za učešće u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem istekao je u  ponoć 15. oktobra 2016. godine. Nakon ovog roka poslodavci neće moći da pristupe portalu i prijave se.

Prijavljivanje visokoškolaca za stručno osposobljavanje počinje 18. oktobra 2016. godine i trajaće do 18. novembra 2016. godine. Korisnici će biti u prilici da biraju, shodno svojim prioritetima, sedam poslodavaca.

Uputstvo za prijavljivanje korisnika biće objavljeno na portalu eUPRAVE https://www.euprava.me/program-strucno-osposobljavanje