Pristup evropskom tržištu prilika za građane i izazov za države

06/12/2019

Pristup evropskom tržištu rada velika je šansa da crnogorski građani iskoriste pogodnosti koje ta zajednica pruža, ali ta oblast sa sobom nosi i određene izazove, na koje je moguće odgovoriti intenzivnijim ekonomskim razvojem zemlje, zaključeno je na okruglom stolu „Sloboda kretanja radnika – Temeljna vrijednost EU“. Na skupu, koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Unijom slobodnih sindikata Crne Gore, govorila je i načelnica Odsjeka za EURES i međunarodno posredovanje Gordana Vukčević. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “EU4ME” koji finansira EU, a sprovodi UNDP.

eu3

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, tom prilikom, je istakao da je pristup evropskom tržištu rada od 500 miliona građana velika šansa da crnogorski građani iskoriste sve uslove koje pruža ova zajednica za unapređenje kvaliteta života. U tom pravcu je, kako je rekao, potrebno raditi na jačanju konkurentnosti domaćih radnika kako bi mogli ravnopravno učestvovati na tržištu rada EU, naročito kada je riječ o znanju, vještinama i kompetencijama.

-Međutim, to je i veliki izazov za društvo jer veoma utiče na naše tržište rada, kao uostalom i na cijeli ekonomski prostor EU. Stvoriti ravnopravne uslove za slobodno kretanje radadnika, s jedne strane, i povoljan poslovni ambijent na tržištu rada koji će doprinijeti ostvarivanju pune zaposlenosti uz adekvatnu socijalnu politiku, sa druge strane, je veliki izazov za naše društvo. To je usko vezano sa potrebom da se ostvari dinamičan i inkluzivan rast i razvoj u cilju unapređenja kvaliteta života naših građana. Vlada na tom planu dosta radi i ima dosta rezultata- poručio je Purišić.

gordana EU

Načelnica Odsjeka za EURES i međunarodno posredovanje u Zavodu za zapošljavanje, Gordana Vukčević, pojasnila je da je Evropska mreža institucija za zapošljavanje (EURES) osnovana u cilju promovisanja i ostvarivanja slobode kretanja radnika.

-Putem ove mreže svi stanovnici evropskog ekonomskog prostora imaju priliku da se informišu o slobodnim radnim mjestima u EU, ali i da dobiju usluge posredovanja i savjetovanja, kako da ostvare svoja prava prilikom odlaska u zemlju članicu – poručila je Vukčević.

Ona je istakla da će priključivanjem Crne Gore Evropskoj uniji, i naši građani moći da koriste usluge EURES mreže.

eu 4

-Zavod će pružati informacije o: mogućnostima i prilikama zapošljavanja u EU, slobodi kretanja radnika u EU, uslovima rada u zemljama članicama EURES-a i uslovima života u tim zemljama. Crnogorski građani će imati priliku da konkurišu za slobodna radna mjesta koja se objavljuju putem EURES portala i da se zaposle u nekoj od zemalja Evropskog ekonomskog prostora. S druge strane, poslodavce će putem te mreže dobijati informacije o ponudi radne snage na evropskom tržištu, priliku da svoje potrebe za nedostajućom radnom snagom objave na evropskom tržištu, pomoć u analizama CV-a kandidata, izboru kandidata, učestvovanje na sajmovima poslova – kazala je Vukčević i dodala da su ciljna grupa EURES mreže nezaposlena lica i sva lica koja traže zaposlenje, studenti, poslodavci i udruženja poslodavaca, sindikati, nastavno-naučne ustanove i druge partnerske organizacije.

Na okruglom stolu je, između ostalih, govorio i šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav I istakao kako smatra da bi vlasti trebalo paralelno da ulažu napore kako bi podstakle radnike da ostanu u matičnim zemljama, a talentovane profesionalce da se vrate, imajući u vidu veliki broj iseljenika u svim zemljama regiona.