Projekat »Stop sivoj ekonomiji«

27/07/2016

Rang lista

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je početkom maja ove godine donio odluku o finansiranju Pilot projekta »Program osposobljavanja i zapošljavanja mladih na poslovima sprečavanja sive ekonomije«.

Pilot projekat je pripremljen u skladu sa smjernicama za sprečavanje sive ekonomije na tržištu rada, kao i smjernicama i ciljevima nacionalnih strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, ekonomskog i regionalnog razvoja Crne Gore.

U realizaciji Projekta učestvuju Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Poreska uprava i Uprava za inspekcijske poslove.

Ciljnu grupu programa čini nezaposlena lica sa stečenim visokim obrazovanjem, životne dobi do 29 godina i sa radnim iskustvom u najkraćem trajanju od  devet mjeseci.

Programske aktivnosti su usmjerene na osposobljavanje i zapošljavanje mladih na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći pri registraciji poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranja, kontroli ispravnosti registracionih prijava i rješenja o registraciji, primjeni pozitivnih poreskih propisa, prijemu i obradi poreskih prijava, obradi i sređivanja poreskih evidencija, radu call centara, realizaciji Projekta „Budi odgovoran“  i drugim poslovima.

Očekuje se da će realizacija projekta započeti 8. Avgusta.

Odabrani kandidati će biti obavješteni o radnom angažmanu nakon donošenja odluke o izboru od strane projektnih partnera.

Rang lista testiranih kandidata