Projektni tim Zavoda održao radionicu u sklopu projekta MoVet

12/05/2022

Obezbjeđenje kvalitetnog sistema stručnog obrazovanja, relevantnog za tržište rada, je kompleksan i sveobuhvatan proces koji, između ostalog, zavisi i dostupnosti relevantnih informacija o potrebama tržišta rada na osnovu kojih treba razvijati kvalifikacije, od spremnosti partnera da aktivno učestvuju u planiranju, organizaciji i realizaciji stručnog obrazovanja kao i vrednovanju rezultata stručnog obrazovanja.

U tom smislu Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kroz analize o stanju ponude i tražnje radne snage, daje podršku usaglašavanju upisne politike za potrebama tržišta rada. Takođe, kroz podatke o profilu i nivou nezaposljenih lica, Zavod omogućava sprovođenje odgovarajućih analiza koje rade sektorske komisije.

U cilju unaprijeđenja i modernizacije sistema stručnog obrazovanja u Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu, kao i jačanju veza između stručnog obrazovanja i osposobljavanja i tržišta rada, kroz organizovanje aktivnosti mobilnosti za poboljšanje vještina stručnog osoblja i učenika (studenata), kao i mogućnosti odabira zanimanja mladih učenika obrazovanja odraslih, projektni tim Zavoda održao je prethodnih dana radionicu u sklopu projekta MoVet.

Namjera projekta je mobilnost koristiti kao alat za poboljšanje sistema obrazovanja odraslih, usavršavanje operatera pružaoca usluga obrazovanja odraslih, poboljšanje kvaliteta pružanja osposobljavanja odraslih i njegovanje čvršće veze između osposobljavanja i tržišta rada, poboljšavajući i transverzalne i profesionalne vještine učenika (studenata). 

Akcije mobilnosti organizovane na svim nivoima pružalaca stručnog obrazovanja (osoblje, treneri i učenici) će igrati ključnu ulogu u stimuliranju i podršci razvoju sistema obrazovanja odraslih Zapadnog Balkana i njegovom međusobnom povezivanju sa tržištem rada, oslanjajući se na slijedeće strateške smjernice:

• Mobilnost kao alat za internacionalizaciju;

• Umrežavanje radi boljeg usklađivanja potreba tržišta rada;

• Unapređenje provajdera obrazovanja odraslih, ciljanje tema i izvrsnosti obrazovanja odraslih u EU;

• Mobilnost studenata kao ekonomsko otkriće, profesionalno vođenje, lični rast;

• Uključivanje

Model intervencije u pet koraka izgradnje kapaciteta:

U skladu sa gore navedenim strateškim smjernicama, strategija implementacije projekta predviđa sljedećih pet koraka:

1. Analiza na terenu svakog partnera iz zemalja Zapadnog Balkana, omogućavajući razvoj prilagođenih programa usavršavanja i izgradnje kapaciteta kako bi se razvio put internacionalizacije;

2. Izgradnja kapaciteta i usavršavanje posvećeno stručnom osoblju i trenerima, kako bi se otkrili centri izvrsnosti i najnovije strateške teme EU VET-a;

3. Obuku i tehničku pomoć osoblju i menadžerima zemalja Zapadnog Balkana, da razviju svoj model upravljanja održivom mobilnošću, uspostave lokalne mreže i razviju njihovu vezu sa mrežama EU i tržištem rada;

4. Podržano – ali autonomno – pilotiranje programa mobilnosti i aktivnosti za nastavnike i učenike, uz „praktičan” pristup, omogućavajući održivost i proaktivnost od strane VET provajdera zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji aktivnosti mobilnosti;

5. Aktivnosti obuke za podsticanje ravnopravnosti i uključivanja u sve aktivnosti VET provajdera zemalja Zapadnog Balkana, sa posebnim fokusom na mobilnost.

Napominjemo da su učešće na radionici uzeli partneri na projektu iz Zemalja EU i to ENAIP NET iz Italije, AKMI SA iz Grčke, WISAMAR iz Njemačke, ODISEE iz Belgije, CENTRO SAN VIATOR, iz Španije i sva tri partnera iz Crne Gore: Srednja stručna škola iz Pljevalja, Provajder obrazovanja odraslih ZOPT i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kao domaćin radionice.

Projekat sprovodi ENAIP NET (Italy) zajedno sa partnerima:

EVTA – EUROPEAN VOCATIONAL TRAINING ASSOCIATION (Belgium)
AKMI SA (Greece)
WISAMAR (Germany)
CENTRO SAN VIATOR (Spain)
ODISEE (Belgium)
KPT – Professional College of Tirana (Albania)
AVETAE – Agency for Vocational Education and Training and Adult Education (Kosovo)
APPK (Kosovo)
ZOPT (Montenegro)
EAM Employment Agency of Montenegro (Montenegro)
Vocational Secondary School Pljevlja (Montenegro)