Reagovanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

30/04/2019

Zavod za zapošljavanje Crne Gore reagovao je na jučerašnje tvrdnje Studentske inicijative da se protive navodnoj namjeri Zavoda “da sve aktivne studente izbriše iz evidencije nezaposlenih jer se time studentima onemogućava pravo na zapošljavanje preko Zavoda”.

Zavod za zapošljavanje ne krši prava studenata i nikoga ne briše sa evidencije nezaposlenih već je vodi u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Naime, po novom zakonskom rješenju nezaposlenim licem se ne smatra redovan učenik, student osnovnih studija, zaposleni kojem miruju prava iz radnog odnosa, poljoprivrednik upisan u registar kod nadležnog organa niti penzioner.

Sva nezaposlena lica imaju prava i obaveze koje sa sobom nosi boravak na evidenciji nezaposlenih. Budući da visokoškolski obrazovni sistem funkcioniše tako što se od studenata zahtijeva svakodnevno pohađanje nastave nemoguće je istovremeno izvršenje obaveza poput aktivnog traženja zaposlenja, učestvovanja u aktivnim mjerama te prihvatanje odgovarajućeg zaposlenja.

Zavod studentima pruža odgovarajuće usluge, utvrđene Zakonom, u vidu informisanja o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, savjetovanja i posredovanja. To podrazumijeva pružanje informacija o slobodnim radnim mjestima, upoznavanje sa metodama i tehnikama aktivnog traženja zaposlenja, podršku u razvoju upravljanja karijerom kao i unaprjedenja profesionalnog razvoja pojedinca

Zavod će i ubuduće studentima, kao tražiocima zaposlenja, pružati stručnu pomoć posredovanja pri zapoščljavanju u vidu njihovog povezivanja sa poslodavcima radi zasnivanja radnog odnosa.