Regionalna konferencija o ekonomiji-Montenegro 2022./PKCG

31/10/2022

Predstavnici ZZZCG su učestvovali na Konferenciji o ekonomiji – Montenegro 2022., koju je Privredna komora organizovala 26-28.oktobra u hotelu Splendid, Budva (Bečići). Ovaj značajan regionalni dogadjaj Privredna komora organizuje od 2010.g., a ovog puta pod nazivom Razgovori o budućnosti.

Trodnevna Konferencija o ekonomiji Montenegro 2022, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, na temu „Razgovori o budućnosti“, počela je 26. oktobra u hotelu Splendid panelom „Migracije, (ne)zapošljavanje mladih i Zapadni Balkan: preporuke za donosioce odluka“. Konferencija na regionalnom nivou je u sadržaju imala teme koje su povezane sa aktivnostima i ulogom  ZZZCG i to:

  • (ne)zapošljavanje mladih i Zapadni Balkan-preporuke za donosioce odluka;
  • Zapadni Balkan i Evropa u 2023.g., Inicijative EU.; -Uloga dijaspore u ekonomskom razvoju;
  • (Ne)uskladjenost obrazovnog sistema i tržišta rada;
  • Digitalna transformacija poslovnih modela. 

Profesor dr Boban Melović istakao je da je neusklađenost između obrazovanja i tržišta rada ozbiljna prijetnja za rast i razvoj svake ekonomije, a pogotovo onih malih kao što je Crna Gora.

Ova neusklađenost dovodi i do one između ponude i tražnje, i tako se stvara nedovoljna iskorišćenost ljudskog potencijala. Upravo je taj nesklad u pozitivnoj korelaciji sa dugoročnom nezaposlenosti. 

Profesor Melović je takođe predstavio projekat koji se odnosi na jačanje kapaciteta u dualnom obrazovanju, a realizuje se u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore. Ovaj projekat predstavlja model razvoja nastave na visokoobrazovnim institucijama, koji pored teorijskog, pruža i mogućnost učenja uz rad, odnosno praksu. Na taj način učenici jačaju svoje kompetencije i bolje se pripremaju za buduće tržište rada – rekao je Melović.

Prema njegovim riječima, neophodno je stvoriti adekvatne uslove za razvoj dualnog obrazovanja i poboljšanje kompetencija diplomiranih studenata u Crnoj Gori prema potrebama poslodavca, kako bi se povećale mogućnosti za njihovo zapošljavanje, motivacija da studiraju stičući istovremeno praktične kompetencije, kao i da bi se omogućio pristup visokom obrazovanju učenicima iz porodica sa niskim dohotkom.

Na ovaj način oni će steći kompetencije koje su više u skladu sa potrebama savremenih kompanija, zbog čega se očekuje da će u većini slučajeva kompanije ponuditi posao studentima nakon stažiranja – kazao je on. On je uputio poziv svim privrednicima i drugim institucijama u Crnoj Gori da učestvuju u ovom projektu i dalje rade na njegovoj implementaciji.