Rezultati povezivanja drugog kruga poslodavaca i korisnika Programa stručnog osposobljavanja

01/12/2020

Objavljen spisak visokoškolaca koji su dobili šansu u drugom krugu, da se stručno osposobljavaju tokom 2021. godine.

Prijavljivanje za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem je završeno, a nakon drugog kruga, još 96 svršenih visokoškolaca je dobilo poslodavca, dok je 202 ostalo bez poslodavca, usljed nekompatibilnosti potreba korisnika i tražnje poslodavaca.

Spisak korisnika kojima su dodijeljeni poslodavci u drugom krugu možete preuzeti ovdje.