Rezultati povezivanja prvog kruga poslodavaca i korisnika Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca

24/11/2020

Priliku za stručno osposobljavanje, u devetoj generaciji, dobilo je 3.165 lica sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou obrazovanja.

Rezultate prvog kruga povezivanja poslodavaca i korisnika Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca možete preuzeti na sledećem linku: Lista uparenih visokoskolaca i poslodavaca 2020- 2021.xlsx

Za učešće u Programu stručnog osposobljavanja ove godine prijavljeno je gotovo 3.500 visokoobrazovanih a poslodavci su ponudili više od 12.500 radnih mjesta.

Sudeći po brojkama moglo bi se zaključiti da epidemija novog virusa Covid 19 nije obeshrabrila ni poslodavce iz privatnog i javnog sektora, koji su ove godine oglasili najviše upražnjenih mjesta do sada, niti buduće korisnike.

Podsjetimo, pravo na stručno osposobljavanje imaju osobe sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

Stručno osposobljavanje svršenih studenata traje devet mjeseci tokom kojih oni obavljaju praksu kod poslodavaca a priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci. Za period od devet mjeseci država svakom korisniku isplaćuje mjesečnu naknadu u visini polovine prošlogodišnje prosječne plate u Crnoj Gori. Po završetku programa korisnici imaju mogućnost polaganja odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Kroz prethodne programe više od polovine korisnika programa je ostalo da radi kod istog ili našlo posao kod drugog poslodavca.

Program zvanično počinje 15. januara i traje do 15. oktobra 2021. godine.