Sa Konferencije Evropske mreže JSZ: Usaglasiti potrebe tržišta rada i obrazovnog sistema

09/11/2018

Javne službe za zapošljavanje, udruženja poslodavaca i obrazovnih institucija treba da imaju jače veze i zajednički da djeluju kako bi se smanjile neusaglašenosti potreba tržišta rada i obrazovnog sistema. To je ocijenio direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić na Konferenciji Evropske mreže javnih službi za zapošljavanje koja je, na temu »Budućnost rada«, održana u Briselu.

Brisel 2

Konferencija na visokom nivou, za relavantne aktere na tržištu rada, bila i prilika da identifikuju oblasti za dalji razvoj, riješe pitanja koja proizlaze iz brzih promjena na tržištu rada, kao i za dijeljenje dobre prakse. 

-Ljudi koji izlaze iz obrazovnog sistema treba što bolje da budu pripremljeni za buduće aktivnosti na radnom mjestu jer se na tržištu rada posebno cijene praktična znanja i sposobnosti. To je najbolje moguće ukoliko su predstavnici poslodavaca uključeni u planiranje obrazovanja. Zato su na Konferenciji i razmatrani izazovi u promjenama na tržištu rada koji iziskuju sve veću potrebu za novim znanjima i vještinama, kao i novim profesijama koje se ne nalaze u ponudi, ni na crnogorskom, ni na evropskom tržištu, niti su kategorizirane u postojećim evidencijama zanimanja – kazao je direktor Mustafić.

Pomoćnik direktora za EU projekte i finansijsko upravljanje i kontrolu mr David Perčobić je istakao potrebu da službe zapošljavanja prate dinamiku razvoja informacionih tehnologija, pa i same vještačke inteligencije.

-Na taj način bi se unaprijedili alati za predviđanje kretanja na tržištu rada i kreiranje virtualnih platformi slobodnih radnih mjesta, u cilju nadomještavanja gubitaka radnih mjesta usljed procesa automatizacije- rekao je Perčobić.

Na Konferenciji o Međusobnom učenju u Briselu preporučena je i orjentacija na koncept učenja tokom cijelog života i podsticanje inovacija kako bi se na dugi rok održala ponuda i potražnja radne snage. Istovremeno treba poboljšati efiksanost povezivanja prilikom posredovanja u radnim odnosima, kako bi se skratilo vrijeme prelaska na drugi posao i čekanje zaposlenja.