Sa okruglog stola “Korak bliže ka tržištu rada”

04/10/2017

Neophodno je intenzivirati saradnju poslodavaca, nevladinog sektora i drugih partnera kako bi se poboljšao položaj RE populacije na tržištu rada – jedan je od zaključaka okruglog stola, održanog  u okviru projekta “Korak bliže ka tržištu rada” , koji se finansira iz IPA fondova, a u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”.

Osobe s invaliditetom i pripadnici RE populacije smatraju se najranjivijim skupinama u Crnoj Gori u smislu njihovog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, socijalnim uslugama . Pripadnici RE populacije izloženi  su teškim društvenim predrasudama i negativnim stereotipima. Ovi su stavovi prisutni širom Evrope, vidljivi su i u Crnoj Gori. Glavni razlozi zašto su pripadnici RE populacije izloženi siromaštvu i socijalnoj isključenosti su: nedostatak obrazovanja ili nizak nivo obrazovanja, visoka stopa nezaposlenosti ,naročito među ženama pripadnicama RE populacije i društvene predrasude.

Na Okruglom stolu se, pored predstavljanja glavnih rezultata projekta, govorilo o efektima završenih obuka kandidata, pripadnika RE populacije za prva zanimanja, a u cilju njihovog uključivanja na tržištu rada.

sajt okrugli sto 2

Na dan 31.12.2016. godine, u evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazilo se 1.731 lice koje se izjasnilo kao pripadnik Roma i Egipćana, od kojih 766 su žene (44,25%).

Analiza uporednih statističkih podataka o Romima i Egipćanima prijavljenim u evidenciju nezaposlenih lica u prethodnom periodu, pokazuje da se oni nijesu bitnije mijenjali posljednjih pet godina. U zaposlenosti ova populacija, na isti dan, učestvuje sa 3,49%.

Kao rezulat ove analize i ankete koja je sprovedana među pripadnicima nezaposlenih Roma i Egipćana (koja joj je prethodila), projektni tim je sastavio plan sprovođenja programa obrazovanja i osposobljavanja.

Zanimanja za koja se obučavaju pripadnici RE populacije u projektu “Korak bliže ka tržištu rada” su: baštovan, sobarica, pomoćni kuvar, frizeri  i rukovaoci građevinskim mašinama i to u četiri opštine: Podgorica, Tivat, Bijelo Polje i Berane.

-Namjera nam je da, osim prezentacije aktivnosti na projektu, i sprovedene analize stanja na tržištu rada kada je u pitanju RE populacija, na jednom mjestu okupimo predstavnike poslodavaca, NVO sektora, Zavoda za zapošljavanje i predstavnike same romske i egipćanske zajednice, koji su neposredno bili uključeni u projektne aktivnosti. Kroz razmjenu stavova, mišljenja pokušavamo  doći do jedne ili više ideja o načinima na koji možemo zajedničkim djelovanjem pomoći Romima i Egipćanima da nađu svoje mjesto na tržištu rada – kaže tim lider projekta Katarina Komatina.