UO ZZZ CG: Šansa za još 580 nezaposlenih sa evidencije

07/10/2021

Kroz program “Direktno otvaranje radnih mjesta – Javni rad“ šansu za zapošljavanje, na određeno vrijeme u trajanju do četiri mjeseca, dobiće 580 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda – odlučio je Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine.

Za realizaciju tog programa, za poslove od javnog interesa socijalnih, humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja kao i očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika izabrano je 110 izvođača programa, za šta je opredijeljeno 815 hiljada eura odnosno 410 eura po učesniku programa.

Program “Direktno otvaranje radnih mjesta – Javni rad“ namijenjen je posebno osjetljivoj grupi nezaposlenih: licima bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom, nezaposlenim ženama kao i licima koja su na evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci,

Ugovori sa izvođačima programa biće potpisani u toku sljedeće sedmice, nakon čega će početi i njegova realizacija.