Saopštenje sa sjednice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

12/10/2022

Na 6. sjednici Upravnog odbora ZZZCG održanoj 12.10.2022. godine, poštujući odredbe člana 76 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Direktor ZZZCG Goran Folić je razriješen dužnosti zbog kršenja člana 78 navedenog Zakona, čime je ozbiljno narušeno funkcionisanje ZZZCG. Za razrješenje Gorana Folića su glasala tri člana, a uzdržana su bila dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Dana 12.08.2022. godine na Konstitutivnoj sjednici UO, sačinjen je Zapisnik broj 01/22-12578, kojim su donijeti sledeći zaključci :

U cilju upoznavanja sa postojećom situacijom u Zavodu i iznalaženja optimalnih rješenja za prevazilaženje postojećih problema, Upravni odbor  nalaže direktoru sljedeće:

1. Dostaviti Upravnom odboru presjek kompletnog stanja u Fondu, a posebno zahtjeva za subvencijama po regijama i po mjesecima: koliko je zahtjeva podnijeto, koliko je zahtjeva riješeno, koliko zahtjeva nije riješeno i zašto, koliko je zahtjeva odbijeno i zašto su odbijeni, s datumom podnošenja i imenima poslodavaca. Dostaviti podatak koliko je bilo tužbi pema ZZZCG zbog neispaćivanja subvencija.

Period za obradu: od početa mandata prethodnog saziva Upravnog odbora (4. maj 2021.god.), tj. imenovanja VD direktora – do kraja mandata prethodnog saziva Upravnog odbora (3. avgust 2022.).

2. Direktor Zavoda treba da naloži Savjetu Fonda da ne odobrava subvencije poslodavcima ukoliko dokumentacija nije dostavljena u skladu sa zakonom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije. Svaki ugovor o radu, mora da bude u skladu sa Zakonom o radu – sadržina ugovora o radu zaposlenog čija se zarada subvencionira mora da sadrži visinu koeficijenta, a obavezno iznos osnovne zarade kao osnovni element.

3. Dostaviti analitičke kartice – bankovne izvode za sve račune i podračune Zavoda od dana imenovanja prethodnog Upravnog odbora do njihovog razrješenja (4.05.2021 – 3.08.2022.). 

4. Dostaviti popis kompletnog voznog parka ZZZCG s tačnom kilometražom i navođenjem lica koja su zadužila vozila – od imenovanja prethodnog Upravnog odbora (4.05.2021.) do 15.08.2022., kao i odluke/ovlašćenja za korišćenje službenih vozila.

Službena vozila treba da budu parkirana svakog dana u 15h na parkingu Zavoda u skladu sa Uputstvom o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u ZZZCG.

5. Dostaviti odluku kojom je dat na korišćenje službeni stan Zavoda u Podgorici.

6. Vezano za obraćanje Davida Perčobića Upravnom odboru od 11. avgusta, treba dostaviti kompletnu informaciju koja sadrži podatke iz Kadrovske službe, Uprave za kadrove vezano za postupak izbora direktora Zavoda, kao i mišljenje resornog Ministarstva s obzirom da njihov član nije bio u Komisiji UZK za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata na javnom konkursu za izbor direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

TRAŽENE INFORMACIJE DO DANA ODRŽAVANJA 6. SJEDNICE UO NIJESU DOSTAVLJENE.

Dana 25.08.2022. godine na 2. sjednici UO, sačinjen je Zapisnik broj 01/22-18135, kojim su donijeti sledeći zaključci :

  1. Nije usvojen Izvještaj o radu za prvo polugodište 2022.godine.

Dana 31.08.2022. godine na 3. sjednici UO, sačinjen je Zapisnik broj 01/22-18371, kojim su donijeti sledeći zaključci :

  1. Sektori treba da dostave direktoru, a direktor Upravnom odboru sektorske izvještaje, shodno datim sugestijama (stanje u sektoru; segmenti koji ne funkcionišu; predlozi za poboljšanje pojedinačnih segmenata) i u odnosu na primjedbe date na Izvještaj.
  2. Dostaviti Upravnom odboru punu informaciju o stanju kredita za samozapošljavanje.
  3. Dostaviti Upravnom odboru punu informaciju zašto je raskinut ugovor o komesionom poslu sa Prvom bankom, dostaviti kopiju Zapisnika Upravnog odbora na kojoj je donijeta odluka.
  4. Dostaviti Upravnom odboru informaciju o angažovanju advokatske kancelarije Stijović i kopiju Zapisnika Upravnog odbora na kojoj je donijeta odluka o ovom poslu.
  5. Dostaviti Upravnom odboru sve informacije koje nisu dostavljene, shodno Izvodu iz Zapisnika sa Konstitutivne sjednice od 12. avgusta i sa 2. sjednice od 24. avgusta.
  6. Upravnom odboru dostaviti punu informaciju o ispunjenosti preporuka DRI
  7. Upravnom odboru dostaviti informaciju o predstavnicima Zavoda u organima upravljanja privatizovanih preduzeća, o broju i vrsti akcija (tabelarno) koje posjeduje ZZZCG

Rok za dostavljanje izvještaje i drugih traženih informacija je 7 dana od dana dostavljanja predloga Zapisnika.

TRAŽENE INFORMACIJE DO DANA ODRŽAVANJA 6. SJEDNICE UO NIJESU DOSTAVLJENE.

Dana 13.09.2022. godine na 4. sjednici UO, sačinjen je Zapisnik broj 01/22-19186, kojim su donijeti sledeći zaključci :

1. Predsjednik Upravnog odbora je naglasio da sve informacije koje je Upravni odbor tražio moraju biti dostavljene što prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja ove sjednice. To se naročito odnosi na zahtjeve za informacijama koji su upućene menadžmentu sa Konstitutivne sjednice Upravnog odbora održane 12. avgusta; sa 2. Sjednice od 24. avgusta i sa 3. Sjednice od 31. avgusta 2022.godine.

Nedostavljanje traženih informacija će se smatrati kao opstrukcija ovog saziva Upravnog odbora, jer se tražene informacije uporno ne dostavljaju u definisanom vremenskom periodu.

2. Službena vozila moraju da budu parkirana na prakingu nadležnih službi nakon radnog vremena i ne smiju se koristiti u privatne svrhe. (Odluka se ne poštuje u kontinuitetu od konstitutivne sjednice do 6. sjednice UO, i pored upozorenja da se krše zakonski propisi i da određen broj vozila nije registrovan, a ista se koriste u saobraćaju).

TRAŽENE INFORMACIJE DO DANA ODRŽAVANJA 6. SJEDNICE UO NIJESU DOSTAVLJENE.

Dana 07.10.2022. godine na 5. sjednici UO, sačinjen je Zapisnik broj 01/22-20753, kojim je donijet sledeći zaključak :

  1. Dostaviti sve tražene informacije sa prethodnih sjednica

TRAŽENE INFORMACIJE DO DANA ODRŽAVANJA 6. SJEDNICE UO NIJESU DOSTAVLJENE.