Saopštenje ZZZCG

20/02/2023

Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR), pokrenuo je online platformu. Nova platforma za online prijavljivanje, čiji je cilj da efikasnije djeluje i brže odgovori na nove izazove na tržištu rada, finanasirana je od strane Evropske komisije kroz projekat “Jačanje operativnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje za sprovođenje aktivnih politika zapošljavanja Crne Gore kroz digitalizaciju“ i Fonda za dobro upravljanje vlade Velike Britanije kroz projekat “Ublažavanje uticaja kovid-19 na svijet rada u Crnoj Gori”.

Zavod za zapošljavanje će od danas, 20.02.2023. godine izvršiti testiranje nove digitalne platforme koja se sastoji od tri online modula, i to:

  1. Online modul za nezaposlena lica
  2. Online modul za poslodavce
  3. Online modul osobe sa invaliditetom

Riječ je o savremenom digitalnom alatu koji je usmjeren prema poslodavcima, nezaposlenim licima i osobama sa invaliditetom. Cilj pomenutog digitalnog alata je da korisnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,  uz savremene tehnologije, određena prava ostvaruju na lakši, brži, a istovremeno efikasan način u digitalnom okruženju, gdje će moći pratiti realizaciju svojih zahtjeva u realnom vremenu. Sa druge strane, primjena novih digitalnih proizvoda i praćenje tehnoloških trendova Zavod za zapošljavanje Crne Gore pozicionira u segment savremenih službi za posredovanje u zapošljavanju. Novi digitalni alat nezaposlenim licima omogućava prijavljivanje u evidenciju nezaposlenih lica i u evidenciju ostalih tražilaca zaposlenja– posredstvom interneta. Sa druge strane, pravnim licima omogućava prijavu slobodnog radnog mjesta kod poslodavaca, ali i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na subvencije, prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U testnom periodu online moduli će biti dostupni korisnicima Biroa rada Bijelo Polje, koji će početi danas 20.02.2023 godine. Testni period je planirano da traje tri sedmice u okviru kojih će se izvršiti stabilizacija sistema i otklanjanje eventualnih tehničkih grešaka, a nakon isteka testnog perioda online moduli će biti dostupni svim korisnicima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u svim područnim jedinicama i biroima rada, a o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Online moduli su dostupni na adresi: https://online.zzzcg.me