Tivat: Program podrške razvoju preduzetništva

28/02/2017

U Birou rada Tivat 24. februara održan je seminar “Program podrške razvoju preduzetništva”. Ukupno je 19 lica sa evidencije tivatskog biroa rada iskazalo interesovanje za samozapošljavanje putem ove kreditne linije koju Zavod za zapošljavanje sprovodi u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom.

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala. Direktno kreditiranje: maksimalan iznos do 50.000 eura, kamatna stopa 2,50% na godišnjem nivou uz proporcionalni način obračunate kamate, rok otplate do 12 godina i grejs period do 4 godine. Kredit je namjenjen različitim ciljnim grupama: mladim ljudima koji žele da razviju preduzetničke ideje, ženama koje žele da obezbjede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa, studentima koji su sposobni da otpočnu svoj biznis prije završetka školovanja, fakultetski obrazovanim licima, kao i licima sa srednjom stručnom spremom, koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, licima sa invaliditetom i sl. Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači…), a koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za kreditiranje.

-Na seminaru su, budući korisnici kredita, dobili informacije koje se odnose na cilj programa, način kreditiranja, uslove kredita, instrumente obezbjeđenja, kao i na dokumentaciju koja je potrebna prilikom podnošenja za dobijanje kredita – kaže savjetnica za APZ Željka Vukotić. Savjetnica je predstavila mini biznis plan koji korisnici popunjavaju ukoliko konkurišu za kredit do 15.000 eura, a informisala je buduće korisnike i o osnovnim preduslovima za početak biznisa.

-Navedenu edukaciju uspješno je završilo 10 lica, a njihove biznis ideje su se odnosile na: adaptaciju i opremanje apartmana, izgradnju apartmana,  krojačke usluge, agenciju za održavanje jahti i agenciju za renta car i servis vozila – ističe Željka Vukotić.