U dva programa aktivne politike zapošljavanja biće angažovano 576 nezaposlenih sa evidencije

06/06/2023

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kojim je predsjedavao Dejan Vojvodić, donio je Odluku o izboru korisnika sredstava za realizaciju Programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« za 2023. godinu, po Konkursu br: 05/23-1357 i Odluku o izboru korisnika sredstava Programa »Podsticaji za zapošljavanje« za 2023.godinu, po Konkursu br: 05/23-1358.

Za realizaciju Programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« za 2023. godinu, kojeg će Zavod finansirati u iznosu od 899.822,88 € za 538 nezaposlenih lica, izabrano je 167 korisnika sredstava.

Od ovog broja korisnika, 70 će realizovati programe socijalnih sadržaja, u koje će biti uloženo 449.911,44 €. U programima će biti radno angažovana 264 nezaposlena lica.

Za realizaciju programa humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa, odabrano je 97 izvođača programa. U ove programe će biti uloženo 449.911,44 €. Radni angažman će biti obezbijeđen za 274 nezaposlena lica.

Zapošljavanjem na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa u trajanju do tri mjeseca, učesnici programa treba da steknu znanja, održe i unaprijede radne vještine, kako bi se povećala njihova zapošljivost na otvorenom tržištu rada i ublažio rizik od socijalne isključenosti, što u potpunosti odgovara očekivanom rezultatu realizacije Programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad«.

Za realizaciju Programa »Podsticaji za zapošljavanje« za 2023.godinu, po Konkursu br: 05/23-1358, izabrano je 9 korisnika sredstava. Zavod će finansirati ove programe u iznosu od 43.173,32 €, za radno angažovanje 38 nezaposlenih lica u periodu od 4 mjeseca.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i  korisnici sredstava – izvođači Programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« za 2023. godinu i Programa »Podsticaji za zapošljavanje«, ugovorom će regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti, uz uvažavanje ograničenja propisanih odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.