U Podgorici, 16. i 17. marta, drugi Sajam legalnih radnih migracija u SR Njemačku

10/03/2017

Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Federalnom agencijom za zapošljavanje SR Njemačke organizuje »2. Sajam legalnih radnih migracija u SR Njemačku« u četvrtak, 16.03.2017. i u petak, 17. marta 2017. u prostorijama EU Info Centra u Podgorici, ul. 19. decembra br. 8 (zgrada Zetagradnje, kod Stadiona, Centar grada). Cilj Sajma je informisanje o životu i radu u Njemačkoj i predselekcija državljana i državljanki Crne Gore koji bi mogli naći zaposlenje u SR Njemačkoj.

Ovim sajmom se nudi mogućnost nezaposlenim licima koji pokažu zainteresovanost, motivisanost, stručnost, imaju znanje stranog jezika i želju za usavršavanjem, a pripadaju deficitarnoj grupi zanimanja u skladu sa potrebama njemačkog tržišta rada, da uđu u njemačku bazu podataka kao tražioci posla na njemačkom tržištu rada i u narednom periodu dobiju uslugu posredovanja u nalaženju posla od strane njemačkog zavoda.

Predstavnici Federalne agencije za zapošljavanje SR Njemačke su definisali ciljnu grupu kandidata koji bi mogli ispunjavati uslove da pronađu zaposlenje u SR Njemačkoj i u skladu sa tim se pozivaju samo oni kandidati koji ispunjavaju navedene kriterijume:

  • Kandidati koji imaju znanje njemačkog jezika, a njihova zanimanja su klasifikovana kao deficitarna zanimanja na njemačkom tržištu rada.
  • Kandidati iz određenih grupa zanimanja u okviru IT sektora gdje je neophodno perfektno poznavanje engleskog jezika
  • Kandidati iz oblasti medicinske grupe zanimanja

Na kraju teksta se može naći lista deficitarnih zanimanja.

Pozivanje kandidata obavljaju nadležni biroi rada.

Za zanimanja iz oblasti IT struke je neophodno odlično poznavanje engleskog jezika (npr. minimum nivo B1), a za zanimanja medicinske struke traži se spremnost za učenjem njemačkog jezika.

Predstavnici Federalne agencije za zapošljavanje SR Njemačke će razgovore sa kandidatima iz grupe deficitarnih zanimanja voditi na njemačkom jeziku, sa kandidatima iz IT grupe zanimanja na engleskom jeziku, a sa kandidatima iz deficitarne grupe medicinskih zanimanja na našem jeziku.

Takođe, pozivamo i sve kandidate koji imaju znanje njemačkog jezika, a njihova zanimanja nisu na listi deficitarnih, da ukoliko žele, posjete prostorije EU info centra i informišu se o nalaženju posla u SR Njemačkoj.

Kandidati trebaju sa sobom da ponesu CV (radnu biografiju) sa slikom, urađen po savremenim standardima. Informacije o načinu izrade CV se mogu dobiti u prostorijama Zavoda u svim opštinama, kao i na sajtu Zavoda (Zapošljavanje u Njemačkoj – Osnovne informacije o životu i radu u Njemačkoj).

Agenda održavanja Sajma:

ČETVRTAK – 16.03.2017.

Ciljna grupa koja će u četvrtak prisustvovati Sajam su isključivo nezaposlena lica sa Evidencije nezaposlenih lica Zavoda koja imaju neko od deficitarnih zanimanja i znanjem njemačkog jezika. Kandidati su obaviješteni da dođu u periodu od 11 do 13 časova kako bi odslušali prezentaciju i obavili individualne razgovore sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje. Razgovori sa kandidatima će se obavljati isključivo na njemačkom jeziku.

Sajam je otvoren od 11 do 16.30 časova, s tim što je period od 11 do 14.30 časova rezervisan za gore navedene kandidate.

PETAK – 17.03.2017.

Ciljna grupa Sajma za petak su deficitarna IT zanimanja sa znanjem engleskog jezika i deficitarna zanimanja medicinske struke bez uslova poznavanja jezika. Razgovori sa kandidatima iz IT sektora obavljaće se na engleskom jeziku, a sa kandidatima medicinske struke na crnogorskom jeziku. Nadležni biroi rada obavještavaju nezaposlena lica iz ovih grupa sa evidencije Zavoda o održavanju Sajma.

Sa radom se počinje od 9 časova i grupe će imati pristup po sljedećoj satnici:

9.00 – 10.00, 10.00 – 11.00, 11.00 – 12.00, 12.00 – 13.00 (13.00 – 13.30 pauza)

13.30 – 14.30, 14.30 – 15.30, 15.30 – 16.30

Molimo sve zainteresovane iz navedenih ciljnih grupa da se pridržavaju predviđenih termina i da imaju razumijevanja i strpljenje prilikom čekanja na red za razgovore sa predstavnicima Federalne agencije za zapošljavanje SR Njemačke.

Molimo kandidate deficitarnih zanimanja medicinske struke da posjete Sajam u terminima od 9.00, 10.00. 11.00 i 12.00 časova zbog prisustva predstavnika Federalne agencije za zapošljavanje SR Njemačke koji govori crnogorski jezik.

Pregled zanimanja koja su definisana kao deficitarna na njemačkom tržištu rada i koja su ciljna grupa Sajma možete preuzeti ovdje.