U Područnoj jedinici Podgorica u završnoj fazi programi aktivne politike zapošljavanja

13/12/2018

U Područnoj jedinici Podgorica, za  opštine Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Kolašin, Tuzi i Gradsku opštinu Golubovci, u završnoj fazi je realizacija brojnih programa i mjera aktivne politike zapošljavanja.

 Njima su obuhvaćene 483 osobe sa evidencije nezaposlenih. Za tu svrhu opredijeljeno je 207.436 eura.

Javni rad

Kroz program javnih radova, na period od četiri mjeseca, zaključno sa 31. decembrom zaposlena su 202 lica sa evidencije.

-Cilj realizacije programa javnih radova je stvaranje privremenih netržišnih poslova od javnog interesa u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zaštite životne sredine, zaštite lica sa invaliditetom, pomoći starim licima, borbe protiv bolesti zavisnosti, kao i druge oblastima od javnog interesa. Ostvarili smo saradnju sa 25 izvođača javnih radova – kaže šef Biroa rada Podgorica mr Aleksandar Rakočević.

U realizaciji programa javnog rada »Njega starih lica«, u Područnoj jedinici Podgorica, u saradnji sa dva izvođača, zaposlena su 23 lica sa evidencije Zavoda. Za tu svrhu opredijeljena su  sredstva u iznosu od 24.464 eura.

Na nivou Područne jedinice Podgorica osam izvođača realizovala su program »Personalni asistent«. Za angažovanje 61 lica sa evidencije nezaposlenih usmjereno je  60.634 eura.

U  realizaciji takozvanih ostalih programa javnih radova, na nivou Područne jedinice Podgorica ostvarena je saradnja sa  15 izvođača, koji zapošljavaju 118 lica sa evidencije nezaposlenih. Za ovu svrhu opredijeljena su sredstva u iznosu od 122.338 eura.

Kvalifikacije

-U drugoj polovini ove godine realizovali smo programe obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i ključnih vještina za 281 nezaposleno lice. Programi obrazovanja su sprovođeni u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju. Za sticanje stručne kvalifikacije uključili smo 84 nezaposlena lica za zanimanja: turistički vodič (14), računovodstveni tehničar (20), rukovaoc građevinskim mašinama (10), kuvar (10), konobar ( tri), vozovođa (13) i manevrista – ističe Rakočević.

Kako dodaje, u programe obrazovanja za sticanje ključnih vještina uključeno je ukupno 197 lica. Najviše njih je učilo rad na računaru (85), engleski jezik (59), njemački (15), te vozački:10 lica za B kategoriju, pet za E, 13 za C kategoriju i 10 za D.

Rakočević navodi veoma važnu aktivnost koja se realizuje ovih dana – animiranje i selekcija kandidata koji pripadaju kategoriji osoba sa invaliditetom, radi uključivanja u projekte koji se, kroz grant šemu, finansiraju iz Fonda za profesinalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

-Po ugovorima, zaključenim sa 14 poslodavaca iz Podgorice, predviđeno je osposobljavanje za rad i zapošljavanje velikog broja osoba sa invaliditetom sa naše evidencije, a sve u svrhu njihove lakše inkluzije na tržište rada – najavljuje šef podgoričkog biroa rada.

Zavod poslodavcima prezentuje svoje usluge

 U saradnji sa Privrednom komorom, predstavnici Zavoda za zapošljavanje,  tokom decembra, prezentovali su usluge koje se pružaju poslodavcima i nezaposlenim licima.

-Do sada smo naše usluge predstavili Odboru za informacione tehnologije i Odboru za energetiku. U narednom periodu je planirano održavanje ovakvih sesija i za odbore koje se bave ostalim djelatnostima – kaže Aleksandar Rakočević.

Prema njegovim riječima najveće interesovanje  je za usluge Zavoda kojima se omogućava poslodavcima da regrutuju i selektuju kadrove za poslove iz djelokruga njihovog posla, kao i za subvencije koje se obezbjeđuju za različite kategorije nezaposlenih lica.