U ponedjeljak, 3. juna, ističe Javni poziv za dodjelu granta od tri miliona eura

30/05/2019

Osmi po redu Javni poziv Zavod za zapošljavanje za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ističe u ponedjeljak, 3. juna. Predviđena je raspodjela granta vrijednog tri miliona eura.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica, sa fokusom aktivnosti na unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Podsjetimo, sredstvima Fonda mogu se finansirati sljedeće aktivnosti: mjere aktivne politike zapošljavanja – obrazovanje i osposobljavanje odraslih, osposobljavanje za rad kod poslodavca, mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, nabavka opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta,  otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu.

Očekuje se uključivanje u projekte  najmanje 350 lica sa invaliditetom, od čega najmanje 40 odsto žena sa invaliditetom. Pozivom je predviđeno zaposlenje tokom trajanja projekta za najmanje 60 odsto učesnika.