U stalnom rastu zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori

13/12/2018

 Tržište rada u Crnoj Gori karakteriše naglašen karakter sezonskog zapošljavanja. U tom kontekstu prisutan je manji obim zapošljavanja domaće radne snage, a povećan obim zapošljavanja stranaca, što je specifičnost i izuzetak u odnosu na zapošljavanje stranaca u drugim zemljama regiona.

Ova pojava je prisutna duži vremenski period, a poslednjih nekoliko godina je u stalnom rastu. Razlog tome su okolnosti da je u Crnoj Gori izražen deficit u ponudi nekih zanimanja iz oblasti, prije svega, građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, u vrijeme najintenzivnijeg obavljanja poslova u tim djelatnostima. Pri tome, treba imati u vidu i činjenice da je u zemljama iz okruženja izražena nezaposlenost. U ponudi je oko milion radnika bez posla u:  Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Oni  povećavaju  ponudu na crnogorskom tržištu rada i pružaju mogućnost zadovoljavanja potreba  poslodavaca,  po obimu, strukturi i dinamici, i to, po pravilu, jeftinijom radnom snagom.

U periodu od 1. januara do 10. decembra 2018. godine ukupno je izdato 24.598 radnih dozvola za rad i zapošljavanje stranaca, što je za 21,1%, više u odnosu na isti period prethodne godine (01.01. – 10.12.2017. godine izdato je 20.317 radnih dozvola).

Kretanje obima zapošljavanja stranaca u Crnoj Gori u toku 2017.godine i 2018.godine  ukazuje na činjenicu da  se u dovoljnoj mjeri ne koristi potencijal domaće radne snage.

Nameće se potreba blagovremenog planiranja potrebe za stranom radnom snagom, kako bi se na kvalitetan način sagledala ponuda domaće radne snage, posebno u domenu sezonskog zapošljavanja u građevinarstvu,  turizmu, trgovini i poljoprivredi.