Ublažavanje primjene privremenih mjera za zaštitu korisnika usluga i zaposlenih u ZZZ CG

03/05/2020

Menadžment Zavoda za zapošljavanje Crne Gore donio je odluku o ublažavanju primjene privremenih mjera za zaštitu korisnika prava i usluga iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i zaposlenih u Zavodu, a u skladu sa preporukama Vlade za sprovođenje privremenih mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim virusom korona.

Područne jedinice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i svi biroi rada pozivaće od ponedjeljka 04. maja 2020. godine nezaposlena lica, koja su se nakon uvođenja privremenih mjera Vlade prijavljivala putem vanrednih mailova, na individualne konsultacije. Nezaposlena lica biće u obavezi da, u zakazanom terminu, dostave na uvid originalnu dokumentaciju, uz obezbjeđivanje i poštovanje propisanih mjera. Takođe, područne jedinice Zavoda i svi biroi rada pozivaće od ponedjeljka 04. maja 2020. godine i nezaposlena lica, koja  su u prethodnom periodu dostavila dokumentaciju putem vanrednih  mailova, u cilju rješavanja podnijetih zahtijeva za novčanu naknadu i sprovođenja postupka.

Nezaposlena lica kojima su potrebne potvrde, obrasci i ostalo mogu se obratiti putem vanrednih mail adresa koje su dostupne na zvaničnom sajtu Zavoda www.zzzcg.me. Službenici Zavoda obavijestiće nezaposlene o terminu preuzimanja potrebne dokumentacije.

Nezaposlena lica, zbog privremenih mjera Vlade, i dalje nijesu u obavezi da dolaze u biroe rada u cilju ličnog javljanja shodno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Obavještenje o sljedećem javljanju nezaposleni će dobiti putem telefona. Takođe, lica koja hoće prvi put da se prijave na evidenciju nezaposlenih mogu se obratiti putem vanrednih mailova koji su dostupni na sajtu Zavoda. Tim licima će se dati jasne instrukcije o potrebnoj dokumentaciji i daljem postupku kao i zakazati termin dolaska u prostorije Zavoda.

Menadžment Zavoda je odlučio da se do 18. maja 2020. godine i dalje primjenjuju sljedeće, ranije donijete, mjere:

  • U toku trajanja privremenih mjera, obustavljeno je organizovanje grupnog informisanja i radionica;
  • Prijave slobodnih radnih mjesta slati putem mail-ova koji su dostupni na sajtu ZZZCG a koji se mogu preuzeti OVDJE;
  • Izvještaje o stručnom osposobljavanju dostavljati putem mail-ova koji su dostupni na sajtu ZZZCG a koji se mogu preuzeti OVDJE;
  • Prekid rada prvostepenih komisija za profesionalnu rehabilitaciju;
  • Obustava izvođenja započetih mjera profesionalne rehabilitacije (nezaposlena/zaposlena lica se ne upućuju u mjere profesionalne rehabilitacije);
  • Svi zahtjevi sa pratećom dokumentacijom, koji se podnose shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, podnose se putem vanrednih mail adresa koje su dostupne na zvaničnom sajtu Zavoda a koji se mogu preuzeti OVDJE;
  • Zamrznuti su rokovi za predaju zahtjeva za ostvarivanje prava shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Svi zahtjevi koji se predaju nakon prestanka privremenih mjera, a trebali su biti predati u ovom periodu smatraće se da su podneseni u zakonskom roku;
  • Rad sa strankamacentralne arhive Zavoda i dalje je privremeno ograničen na period od 8 do 12 časova svakog radnog dana, uz poseban režim ulaska u prostorije Zavoda. U prostorijama ne smije boraviti više od jedne stranke, a o čemu će voditi računa ovlašćeni službenici Zavoda.

Podsjećanja radi, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je za potrebe rada u vrijeme trajanja privremenih mjera otvorio vanredne mail adrese radi komunikacije sa svim strankama, za svaku područnu jedinicu:

Potpuna normalizacija rada Zavoda biće usklađena sa preporukama Vlade Crne Gore za sprovođenje privremenih mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim virusom korona, a u cilju zaštite korisnika prava i usluga i zaposlenih u Zavodu.

Zavod apeluje na sve poslodavce koji među svojim zaposlenima imaju lica sa invaliditetom da, u toku trajanja privremenih mjera, licima sa invaliditetom omoguće rad od kuće. Ova preporuka se daje u cilju zaštite zdravlja ovih lica s obzirom da se radi o ranjivoj kategoriji stanovništva. Za vrijeme privremnih mjera Zavod će odlučivati po zahtjevima za ostvarivanje prava na subvenciju, a za postojeće korisnike tog prava će se nastaviti isplata subvencije u visini utvrđenoj Zakonom.

U cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i sprječavanje širenja koronavirusa Zavod za zapošljavanje Crne Gore još jednom moli sve korisnike usluga za razumijevanje i prihvatanje sugestije da izbjegavaju dolazak u prostorije biroa rada te da se, dok traju mjere Vlade, prvenstveno obraćaju putem telefona ili vanrednih mail adresa.