Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore

17/01/2020

Projekat koji finansira Evropska unija „Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore“ počeo je 20. novembra i trajaće godinu dana. Projekat će realizovati njemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u partnerstvu sa opštinama. 

Projekat podrazumijeva set aktivnosti koje će pomoći poboljšanju zapošljivosti i pristupa tržištu rada za nezaposlene žene i mlade, od kojih će najmanje 75% biti na sjeveroistoku države.

Za zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica, biće organizovano osam motivacionih radionica. Tom prilikom potencijalni korisnici će dobiti detaljne informacije o projektu i upoznaće se sa zahtjevima tržišta rada i mogućnostima koje se nude. Aplikacioni formulari za prijavu kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica za učešće u projektu biće distribuirani tokom pomenutih radionica, a takođe dostupni na web stranici Help-a i u Helpovim kancelarijama u Beranama, Bijelom Polju i Podgorici.

RASPORED održavanja motivacionih radionica za poslodavce i nezaposlene žene i mlade

raspored