Uspostavljena saradnja ZZZ i Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima

04/10/2017

Zavod za zapošljavanje i vladina Kancelarija za bobrbu protiv trgovine ljudima saradjivaće u pružanju podrške i zbrinjavanju zrtava trgovine ljudima. O medjusobnim relacijama dvije institucije i mogućnostima korišćenja servisa nacionalne službe zapošljavanja razgovarali su u utorak, 3. oktobra, direktor ZZZ Suljo Mustafić i  rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama.

-Uspostavljanje saradnje sa Zavodom, za Kancelariju je od velikog značaja iz razloga sprovodjenja reintegracionih programa, kako bi te osobe stekle neki vid znanja, obuke i zaposlili se. Težište aktivnosti u zaštiti žrtava do sada je bilo usmjereno samo ka policiji, što nije dovoljno. Neophodna je saradnja institucija sistema – istakao je Ulama.

Od 2004. godine u Crnoj Gori registrovano je 35 slučajeva trgovine ljudima. Uz drogu i oružje, sa tendencijom rasta, trgovina ljudima prijeti da postane sam vrh problema u svijetu. Iako ova pojava nije izvorno vezana za našu zemlju, čak 67 odsto trgovine ljudima odnosi se na države članice EU. Žrtve dolaze iz ratom zahvaćenih područja, nestedjenih i siromašnih država.

Ulama je naveo da Crnu Goru opterećuje prosjačenje djece i sklapanje prijevremenih brakova, karakterističnih za populaciju Roma.

za sajt ulama

Crna Gora, kao zemlja tranzita, potpisala je bilateralne sporazume sa Kosovom, Albanijom, Makedonijom, Srbijom, državama iz kojih je najviše potencijalnih žrtava trgovine ljudima..

-Pored edukacije, prevencije i krivičnog gonjenja, Kancelarija je prva prepoznala potrebu partnerskog djelovanja, pa je još 2009. godine potpisala Sporazum o saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore – podsjeća Ulama.

Direktor Mustafić iskazao je spremnost da Zavod bude dio mreže institucija za reintegraciju žrtava nasilja. Povoljan je trenutak za ozvaničenje obaveza dvije institucije, jer je u toku priprema novog zakona o zapošljavanju.

-Korisnici lepeze usluga Zavoda moraju biti vidljivi u zakonu. Pošto se Zavod bavi teže zaposlivim licima, žrtve nasilja već smo prepoznali, u nacrtu novog propisa, kao posebno osjetljivu kategoriju – objasnio je čelnik Zavoda.

-Kancelarija sa inicijativom mora ići prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu unutrašnjih poslova da bi se žrtvama trgovine ljudima našlo mjesto u zakonu, obzirom da nijesu državljani Crne Gore – poručio je Mustafić..