Validaciona radionica za online kurseve javnih službi zapošljavanja održana u Bečićima od 27-30.06.

04/07/2022

U okviru projekta Promovisanje rješenja inkluzivnog tržišta rada na Zapadnom Balkanu, Međunarodna organizacija rada (ILO) razvila je platformu za online trening, PES Online Learning Journey. Unutar platforme za obuku do sada su razvijena tri paketa za online treninge: 1) Praćenje i evaluacija usluga i programa; 2) Izrada i provjera aktivnih programa tržišta rada; 3) Statističko profilisanje, segmentacija klijenata i određivanje ciljeva.

Kuresevi su razvijeni za javne službe za zapošljavanje zemalja Zapadnog Balkana, a posebno za savjetnike za zapošljavanje i karijerno usmjeravanje, osoblje odgovorno za organizaciju u posredovanju pri zapošljavanju kao usluge za tržište rada, praćenje i evaluaciju usluga i aktivnih programa tržišta rada, te za one koji su zaduženi za izradu statistike i istraživanja o aktivnostima koje provode službe zapošljavanja.

Sadržaj paketa za online učenje predstavljen je u privlačnom i interaktivnom formatu koji kroz aktivnosti uključuje polaznika. Paketi za online učenje dostupni su na svim jezicima koji se govore u regiji Zapadnog Balkana (albanski,/ bosanski/ hrvatski/ srpski/ crnogorski i makedonski). Svi tečajevi osmišljeni su i dalje će se razvijati kako bi doprinijeli uvođenju i provođenju Garancije za mlade.

Prije pokretanja paketa za kurseve online učenja javnih službi zapošljavanja, Medjunarodna organizacija rada je organizovala trodnevnu radionicu  u Bečićima u hotelu Falkenštajner. Zadaci radionice su provjera sadržaja kurseva i prikupljanje povratnih informacija od praktičara službi zapošljavanja o njihovoj učinkovitosti, gdje su bili prisutni predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore: Danijela Papić, Sabina Kujović i Goran Bubanja.