Završna Konferencija projekta „Saradnja između ZZZCG i CZSR“

20/09/2017

Završna konferencija projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“ održana je u Podgorici, u srijedu, 20.09.2017. Uvodna izlaganja imali su Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Hermann Spitz, šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. O projektu i postignutim rezultatima govorili su Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije i EU fondove, Goran Kuševija generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Suljo Mustafić, direktor Zavoda za zapošljavanje i Iva Vujović, samostalna savjetnica u direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), kao i Robert Babič, direktor projekta WYG International, Vanja Hazl, voditeljka projekta i ključna ekspertkinja 1, i Tatjana Tihomirović, ključna ekspertkinja 2.

Projekat se finansira iz IPA fondova, u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ (IPA IV komponenta). Cilj je unapređenje saradnje između ZZZ i centara za socijalni rad, izradu novih metoda rada i novog pristupa korisnicima.

Govor direktora ZZZ Sulja Mustafića prenosimo u cjelini:

Saracnja ZZZ i Centra za socijalni rad 2009 2017 Dragan Mijatovic (3) smanjena

„Izražavam zadovoljstvo što sam danas dio tima na završnoj Konferenciji projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad“. Čast mi je da zahvalim na uspješno obavljenim projektnim aktivnostima  i da pozdravim tim lidera g-đu Vanju Hazl, eksperte projekta, predstavnike konzorcijuma WYG International iz Velike Britanije, te predstavnike Ministarstva rada i socijalnog staranja, centara za socijalni rad i kolege iz Zavoda.

Zavod za zapošljavanje raduje i podržava svako partnerstvo koje donosi neke novine i pomake vezane za kretanja na tržištu rada. To se desilo i sa ovim projektom usmjerenim ka unapređenju socijalne inkluzije korisnika materijalnog obezbjeđenja, prije svega lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije. Rad upravo sa ovim ciljnim grupama zahtijeva senzibilan pristup, institucionalnu povezanost, dostupnost institucija.

Ovo je jedan od programa koji će poboljšati naše kapacitete i približiti nas centrima i našim zajedničkim korisnicima. Socijalna aktivacija je potpuno nov pristup ovom problemu čije će metode i taktike unaprijediti postojeće politike, kako bi se socijalno isključenim osobama pomoglo u njihovom osnaživanju i razvoju sposobnosti za socijalnu uključenost i zapošljavanje. To je u konačnom i misija Zavoda za zapošljavanje, kvalitetan servis – u službi građana i posredovanje u njihovom zapošljavanju. Ovakav koncept integriše društvo, jača državu i usmjerava naše građane da pristupe programima podrške i na taj način povećaju svoju zapošljivost i spremni pristupe tržištu rada.

Obavljena su sva četiri ključna zadatka Projekta: sačinjen je Izvještaj o sadašnjoj situaciji u sektoru socijalne inkluzije, uključujući poslovna rješenja i kapacitete za aktivaciju i podršku najosjetljivijim grupama na tržištu rada. Obučeni su savjetodavci iz Zavoda za zapošljavanje i socijalni radnici iz centara. Potpisan je Sporazum o saradnji između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad i podijeljene su predviđene grant šeme.  Dogovoreno je da se u skladu sa Sporazumom nastavi sa  pružanjem kvalitetnih i efikasnih usluga na temelju individualnih potreba korisnika u svrhu njihovog zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

????????????????????????????????????

Veoma je bitna uvezanost institucija, koja će  službenicima olakšati rad, a našim korisnicima pružiti kvalitetnije usluge. Zajednički ćemo raditi u cilju pružanja podrške građanima koji koriste socijalnu zaštitu, kako bi prevazišli to stanje i izašli na tržište rada da bi brinuli o sebi i svojoj porodici. U svim područnim jedinicama formirani su timovi sastavljeni od stručnih radnika ZZZCG i CZSR koji su prošli edukaciju.

Savjetodavci iz Zavoda raspolažu radnom anamnezom, a socijalna anamneza je kod socijalnih radnika. Ukrštanjem tih podataka jednostavnije će naći način za izlazak iz stanja socijalne potrebe svakog ponaosob korisnika MOP-a.

Iako Zavod radi individualne planove zapošljavanja za sve nezaposlene, u saradnji sa centrima za socijalni rad, kroz ovaj projekat, pripremljeno je oko 200 planova aktivacije. Nekoliko korisnika socijalnih davanja već je zaposleno, a desetak je uključeno u programe i obuke. Nije riječ o velikim ciframa, ali jeste o značaju početka primjene novog pristupa aktivacije, posbno kad znamo da korisnici MOP-a nijesu bili aktivni u traženju zaposlenja, već su se oslanjali na davanja od strane države. Siguran sam da će vremenom rezultati biti bolji i veći.”