ZZZ i IRF u Andrijevici predstavili projekat podsticaja preduzetništva

20/09/2017

Zavod za zapošljavanje i Investiciono razvojni fond, u saradnji sa Opštinom Andrijevica, predstavili su u Andrijevici  projekat pod nazivom „Šansa za posao“. Riječ je o zajedničkom projektu motivisanja, edukacije i kreditne podrške nezaposlenim licima da otpočnu sopstveni biznis. Predstavljene su nefinansijske i finansijske podrške posebnim ciljnim grupama (žene, visokoškolci, mladi, tehnološki viškovi) u toj opštini, kako bi otpočeli sopstveni biznis, otvorili nova radna mjesta sebi i drugima i time postali ekonomski nezavisni.

Zajednički cilj dvije institucije  je uvođenje i zadržavanje što većeg broja ljudi u preduzetništvu, smanjenje nezaposlenosti, prevazilaženje nesklada u regionalnom razvoju, te smanjenje siromaštva i odliva stanovništa. Stopa nezaposlenosti u Andrijevici  iznosi 63.7 odsto. Na evidenciji nezaposlenih  nalazi se  914 osoba,  od čega 446 žena i 51 visokoškolac.

Direktor ZZZ Suljo Mustafić je naglasio da su Zavod i IRF postavili zajednički zadatak da se što veći broj građana sa područja te opštine i preostalih crnogorskih opština otisne u preduzetničke vode. Podsjetio je na nedavno potpisan Sporazum o saradnji između te dvije institucije kako bi se nefinansijska i finansijska podrška omogućila svim nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda  da započnu sopstveni biznis.

-Imajući u vidu činjenicu da je u javnom sektoru zaposlen veliki broj lica, mladi danas treba da razmišljaju na preduzetnički način, uzmu sudbinu u svoje ruke i svoje ideje pretvore u biznis – poručio je Mustafić.

On je podsjetio na uslove kredita koje odobrava ZZZ: po novozaposlenom radniku dobija se do 5.000 kredita, maksimalan iznos kredita je do 15. 000 za tri nova radna mjesta, grejs period je godinu dana, rok  povraćaja sredstava tri godine, kamate je tri odsto za projekte čiji su nosioci žene i u manje razvijenim opštinama, a 4 odsto za projekte iz ostalih opština.

Pored kredita , kako dodaje Mustafić, podrška Zavoda  ne podrazumijeva samo informisanje, već i animiranje, motivisanje kao i pripremu nezaposlenih za pokretanje biznisa. Ova priprema uključuje edukaciju na kojoj se upoznaju sa propisima, osnovama računovodstva, marketinga, registracije djelatnosti i izradom biznis plana – objasnio je Mustafić.

Direktor IRF-a Zoran Vukčević poručuje da za razvoj preduzetništva novca ima dovoljno, planirano je da se do kraja godine plasira 120 milona eura, kroz 33 kreditne linije.

 – U okviru tih kreditnih linija imamo posebne kreditne linije za visokoškolce, tehnološke viškove i žene u biznisu gdje je kamatna stopa 0, dakle bezkamatne kredite nudimo za tu kategoriju –  precizirao je Vukčević.

U drugoj kategoriji su postojeća preduzeća mikro, mala i srednja. Treću grupu projekata čine oni koji se tiču rješavanja problema likvidnosti. Dok četvrtu grupu čine projekti iz domena infrastrukture.

–  Imamo mogućnost da podržimo lokalnu upravu u onim projektima koji su u funkciji biznisa da se obezbijedi bolja infrastruktura, povežu mikro lokacije sa centrom, ukoliko na njima postoje preduzetnici. U prilici smo da damo kredit opštini da riješi taj problem  – pojašnjava Vukčević.

Predsjednik opštine Srđan Mašović najavio je da će u narednom periodu lokalna uprava biti snažan partner i prijatelj u realizaciji projekata. Sve ćemo učiniti,dodao je Mašović, da smanjimo nezaposlenost, poboljšama socio ekonomsku situaciju sa ciljem dobrobiti građana.