Konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje”

17/05/2021

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je danas (17. maja 2021. godine) Javni konkurs za realizaciju Programa »Podsticaji za sezonsko zapošljavanje«, u 2021. godini. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa sa potrebnom dokumentacijom je 31. maj 2021.godine u 15 h.

U program će, na period do tri mjeseca, biti uključeno 550 nezaposlenih lica koja su na evidenciji nezaposlenih, duže od tri mjeseca, i to: nezaposlena lica do 30 godina života i/ili nezaposlene žene.  Zavod će pripremiti nezaposlena lica za učešće u programu, a poslodavci koji će realizovati program će iz te grupe pripremljenih lica izvršiti izbor i zaposliti ih na sezonskim poslovima.

Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje opredijeljeno je 601.000 eura za realizaciju programa opredijeljeno.

Program »Podsticaji za sezonsko zapošljavanje« je jedan od programa aktivne politike zapošljavanja kreiran u skladu sa potrebama tržišta rada.

Cilj programa je povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda, koja imaju potrebne vještine, ali se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju posla zbog drugih ličnih karakteristika.

Program će se realizovati u saradnji sa poslodavcima iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane, na teritoriji Crne Gore.

Zavod će pripremiti nezaposlena lica za učešće u programu, a poslodavci koji će realizovati program će iz te grupe pripremljenih lica izvršiti izbor i zaposliti ih na sezonskim poslovima. 

Konkurs sadrži smjernice za podnošenje zahtjeva:

PRILOG 1 – Izjava podnosioca zahtjeva možete preuzeti ovdje.

PRILOG 2 – Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (de minimis pomoći) možete preuzeti ovdje.

PRILOG 3 – Saglasnost podnosioca zahtjeva možete preuzeti ovdje.

PRILOG 4 – Finansijski identifikacioni obrazac možete preuzeti ovdje.

PRILOG 5 – Ugovor o realizaciji programa podsticaja za sezonsko zapošljavanja dodjelom pomoći male vrijednosti možete preuzeti ovdje.

PROGRAM “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje” možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV (Obrazac OZ) za realizaciju Programa podsticaja za sezonsko zapošljavanje možete preuzeti ovdje.