Publikacije

U namjeri da korisnicima naših usluga pružimo kvalitetnu informaciju o našem novom načinu rada, tekućim i planiranim aktivnostima, i da ih na neposredan i razumljiv način upoznamo sa pravima koje imaju i obavezama koje preuzimaju, pripremili smo čitav niz različitih štampanih materijala, koje, naravno, možete dobiti u svakoj našoj područnoj službi.

Informator

Priručnik

Magistarski rad:

Autorski rad:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore u velikoj i raznovrsnoj paleti svojih aktivnosti ima i istraživačku djelatnost koja je okosnica u projektovanju njegovih budućih aktivnosti. Visok nivo prikupljanja podataka i njihova organizacija su osnova istraživačkih aktivnosti u Zavodu.

Jedna od tih istraživačkih aktivnosti je i redovno godišnje konsultovanje poslodavaca u cilju ostvarivanja neposrednog uvida u aktuelnu i očekivanju zaposlenost i zapošljavanje (Anketa poslodavaca).

Časopis »Tržište rada« je osnovan u cilju stručno-naučnog sagledavanja problema nezaposlenosti, i to sa stanovišta ekonomije, politikologije, socijale, kao i moralno-psihološkog stanovišta. Takođe, ima za cilj da tretira pitanja i probleme socijalne sigurnosti nezaposlenih, doktrinarne pristupe, kao i međunarodna iskustva u ovoj oblasti.Do sada su saradnici u ovom časopisu bili istaknuta naučna i stručna imena, ne samo sa područja Crne Gore, već iz regiona.